+48 607 405 843 slaskietbs@slaskietbs.pl
       

 

Aktualności

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 02.05.2022 roku (poniedziałek) biuro spółki będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

POTRZEBNA FIRMA

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Mysłowicach poszukuje firmy do zabezpieczenia dachu budynku na terenie Miasta Mysłowice.

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 12.11.2021 roku (piątek) biuro spółki będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Mysłowicach poszukuje osób do sprzątania biurowca na terenie Mysłowic. Praca od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do 20:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: slaskietbs@slaskietbs.pl bądź telefoniczny: 607405843.

 

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Śląskiego TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.05.2021 roku (wtorek) biuro spółki będzie nieczynne. Dzień 4 maja 2021 roku, ustala się dniem wolnym od pracy za dzień 1 maja 2021 roku, święto przypadające w sobotę.

 

 

OFERTA ZARZĄDZANIA

(Katowice i okolice)

 

Szanowni Państwo!

 

Zarząd Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową oraz firmą.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres obowiązków jakie wykonujemy, aby Państwa nieruchomość funkcjonowała prawidłowo:

 

 1. Utrzymanie należytego stanu technicznego budynku:
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie w wymaganiami prawa budowlanego,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • Pozyskiwanie kredytów w bankach komercyjnych, również z dofinansowaniem remontów ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • Organizowanie otwartych konkursów ofert na przeprowadzane remonty – wyboru ofert dokonują Przedstawiciele Wspólnoty.

 

 1. Formalno-prawna eksploatacja nieruchomości:
 • Wykonywanie wszelkich obowiązków nałożonych na wspólnotę mieszkaniową przez ustawę o własności lokali oraz inne akty prawne, w tym rozporządzenia.
 • Zawieranie umów na dostawę mediów dla nieruchomości oraz innych usług,
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokalu i najemców w lokalach wyodrębnionych,
 • Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów,
 • Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np.: dźwigów osobowych, anten zbiorczych i domofonów),
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych
  w umowie,
 • Ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądem i poza sądami,
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty, przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
 • Przygotowanie informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymywania nieruchomości oraz przychodach wspólnoty (jeżeli z takim żądaniem wystąpi 1/10 właścicieli lokali)
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów
  z nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej,
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali
  (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa - w stosunku do najemców) dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

  1. Optymalizacja i obsługa finansowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej
 • Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat oraz pobieranie i windykacja należności
  z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, media, fundusz remontowy oraz z tytułu pożytków i innych przychodów wspólnoty mieszkaniowej,
 • Zawieranie umów najmu części nieruchomości wspólnej, na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w tym przedmiocie,
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa - w stosunku do najemców) dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym,
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań i deklaracji, zgodnie z przepisami prawa, we właściwych urzędach (m.in. Urząd
  Skarbowy i Statystyczny),
 • otwarcie dla Wspólnoty odrębnych rachunków bankowych i dokonywanie  rozliczeń przez te rachunki,
 • prowadzenie rachunkowości dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej, w szczególności w zakresie:
 • ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • ewidencji zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • ewidencji rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • rozliczeń poprzez bankowe rachunki Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • rozliczanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty,
 • przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów i dokumentacji dot. nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację wierzytelności Wspólnoty, a także prowadzenie czynności windykacyjnych w przypadku umocowania przez Wspólnotę stosowną uchwałą.

 

POSZUKUJEMY FIRM DO WSPÓŁPRACY 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach poszukuje do współpracy firmy remontowo - budowlanej oraz dekarskiej na terenie Mysłowic. Bielska-Białej oraz Łazisk Górnych. Zainteresowane współpracą firmy prosimy o kontakt pod numer telefonu: 607 405 843 oraz mailowo: slaskietbs@slaskietbs.pl.

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Śląskiego TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2020 roku (czwartek) biuro spółki będzie nieczynne. Dzień 24 grudnia 2020 roku, ustala się dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2020 roku, święto przypadające w sobotę.

 

 

INFORMACJA O OGRANICZENIACH W FUNKCJONOWANIU BIURA SPÓŁKI

                                                                                                                                                             

Szanowni Państwo!

         W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej informujemy, że od dnia 22 września br., wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego TBS Sp. z o.o.

 1. Wszelkie sprawy załatwiane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  slaskietbs@slaskietbs.pl
  oraz pod numerem telefonu:
  607 405 843
 1. Jeśli charakter sprawy bezwzględnie wymaga wizyty w siedzibie spółki, datę i godzinę spotkania należy umówić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Osoba, która będzie załatwiała sprawę w siedzibie spółki, zobowiązana jest do stosowania środków ochrony osobistej
  w postaci zasłania ust i nosa.
 3. Wszelkie informacje dotyczące działalności spółki w czasie epidemii będą publikowane na naszej stronie internetowej  www.slaskietbs.pl

 

 

DZIAŁKA CZECHOWICE-DZIEDZICE  DZIERŻAWA, WYNAJEM, SPRZEDAŻ

Nieruchomość gruntowa (pole inwestycyjne) położona w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ulicy Płaskiej przy DK-1 na odcinku Katowice - Bielsko-Biała w odległości około 3 km do granic Bielska-Białej, nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych. Składa się z trzech niezabudowanych działek (1036/18, 1039/4, 1040/6) o łącznej powierzchni 3.906 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o nr KA1P/00058822/6.

 

 

NASZ NOWY DOM 2018

Inwestycja to 29 mieszkań komunalnych przy ul. Wielka Skotnica 41 w Mysłowicach, które przydzielane będą przez Prezydenta Miasta.

/obrazy/pliki/Pokaz_MEKSYK_luty_2018.pdf

 

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 roku interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Zachęcamy wszystkich najemców do czytania tablicy ogłoszeń