32 316-00-16 slaskietbs@slaskietbs.pl

 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o. zostało założone w lipcu 2000 roku. Dzięki preferencyjnym kredytom inwestycyjnym budujemy szybko, energooszczędnie (opłaty za ogrzewanie są o połowę niższe niż w porównywalnych mieszkaniach spółdzielczych) nowoczesne mieszkania na wynajem dostępne dla osób o średnich dochodach. Są to tzw. „czynszówki” gwarantujące bezterminową umowę najmu, regulowany ustawą stabilny czynsz, a także przejście praw najmu lokalu na dzieci.


Aktualnie zrealizowane projekty ŚTBS to oddanie budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej (30 lokali mieszkalnych), Łaziskach Górnych na osiedlu Kościuszki (55 lokali mieszkalnych) oraz mieszkań (35 lokali mieszkalnych) i lokali na działalność gospodarczą (11 lokali) w Mysłowicach w obrębie rynku.


Budownictwo TBS-u poddane jest rygorom określonym w  Rozporządzeniu Rady Ministrów, precyzującym wymagania stawiane lokalom mieszkalnym. Dotyczą one rozwiązań konstrukcyjno-materiałowymi, właściwości termicznych okien, instalacji grzewczych i sanitarnych oraz wskaźników warunkujących oszczędność energii cieplnej.