+48 607 405 843 slaskietbs@slaskietbs.pl
       

 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o. zostało założone w lipcu 2000 roku. Dzięki preferencyjnym kredytom inwestycyjnym budujemy szybko, energooszczędnie nowoczesne mieszkania na wynajem dostępne dla osób o średnich dochodach. Są to tzw. „czynszówki” gwarantujące bezterminową umowę najmu, regulowany ustawą stabilny czynsz, a także przejście praw najmu lokalu na dzieci.


Spółka jest właścicielem czterech budynków: budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej (30 lokali mieszkalnych), budynku mieszkalnego w Łaziskach Górnych (55 lokali mieszkalnych), budynku mieszkalno-usługowego w Mysłowicach przy ul. H. Kołłątaja (35 lokali mieszkalnych i 11 lokali usługowych) oraz budynek mieszkalny w Mysłowicach przy ul. Wielkiej Skotnicy.


Budownictwo TBS-u poddane jest rygorom określonym w  Rozporządzeniu Rady Ministrów, precyzującym wymagania stawiane lokalom mieszkalnym. Dotyczą one rozwiązań konstrukcyjno-materiałowymi, właściwości termicznych okien, instalacji grzewczych i sanitarnych oraz wskaźników warunkujących oszczędność energii cieplnej.